Mój artykuł w lutowym wydaniu „Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

17 lutego 2021Jak przedstawiać klientowi możliwości wyboru? Jak wyświetlać cenę, rodzaje produktów, całe ich segmenty? Jak zrobić to w internecie, a jak w stacjonarnej placówce handlowej? Czy istnieją jakieś różnice? O tym i o innych wyzwaniach moim najnowszym artykule o ukierunkowywaniu wyborów konsumenckich.

Artykuł znajduje się na stronie 38, a okładka wygląda tak:

Udanej lektury!